Serveis i Productes

Docència

Redacció d'assaigs, informes i protocols

Mostreig

Tècnic llicenciat químic/bioquímic I+D. Publicacions.

 

 

Contacte: amlunawebmaster@racoquimic.cat