El halògens a la indústria

 

1. Fluor

2. Clor

3. Brom

4. Iode