Què és un biosensor?

 

Microorganismes, enzims o orgànuls  poden ser units a elèctrodes per tal que una reacció biològica  -altament selectiva i específica- pugui ser detectada mitjançant un senyal elèctric, que és proporcional a la concentració d´analit.

Les característiques d´un biosensor són:

-Elevada especificitat: capacitat de distingir entre molècules molt similars.

-Rapidesa d´anàlisi i baixos límits de detecció: els analits traça i catalítics poden ser detectats directament i instantàniament.

-Simplicitat en la instrumentació.

-Insensibles a les interferències ambientals.