4. El Iode

 

 

 

4.1. Obtenció Natural

Els iodurs es troben en la sal  comú, en l´aigua de mar i en les algues marines, a molt baixes  concentracions.

Els iodats es troben al Nitrat  de Xile, en forma de Ca(IO3)2 en un 0.3%

El iode molecular és un  sòlid de color violat, poc soluble en aigua i corrossiu.

 

 

4.2. Obtenció de iode molecular

Els mètodes d´obtenció  industrial principals són:

-A partir del nitrat de Xile: El nitrat potàssic conté  iodat a baixes proporcions:

IO3- + SO2 + H2O = I2 + SO42-

-A partir de iodur: Mètode similar a l´obtenció   de brom a partir d´aigua de mar:

2 MI + Cl2 = I2 + 2 MCl

 

  

4.3. Compostos de iode

 

4.3.1. Iodur i  àcid iodhídric HI

Podem obtenir iodur i àcid  iodhídric a nivell industrial a partir de tres processos principals:

-Reacció directa d´hidrogen  i iode a 500ºC, en presència d´un catalitzador de platí:

H2 + I2 = 2 HI

-Reacció amb hidracina:

 I2 + N2H4 = 2 HI + N2

-Neutralització de l´àcid iodhídric:

HI + MOH = MI + H2O

Les aplicacions principals de  l´àcid iodhídric i dels iodurs és en la síntesi  de desinfectants.