Entomologia

 

Traducció

A continuació es tabulen les principals plagues, quina nomenclatura és molt útil en la traducció de documents.

  

I  
Isoca bolillera Cotton bollworm
Isoca del maíz Corn earworm
Isoca medidora Leaf-feeding caterpillar
J  
Jopo Broomrape
Juncia

Cyperus (Slender Flatsedge /      

Nutgrass / Umbrella sedge)

L  
Lagarta Lymantria
Lagarta de las encinas Gypsy moth
Lagarta rosada Pink bollworm
Lagarta mónaca Nun moth
Langosta Locust
Lapilla Lapilla
Lemna Lemna
Lepidópteros Lepidoptera
Lepra Lepra
Leucoma Leucopa
Lindernia Lindernia
Liryomiza Leaf miners
Litráceas Lythraceae
Lixus Lixus (weevil species) / Smartweed       weevils