Què és la bioneteja o biorremediació?

 

La bioneteja és la utilització  de tractament biològic per eliminar o reduir productes perillosos en llocs determinats.  Donada una zona física contaminada amb un producte xenobiòtic, la bioneteja consisteix en afavorir les condicions per tal que els microorganismes indígenes es desenvolupin ràpidament i degradin el producte; una alternativa és addicionar GEM: Genetically Enginereed Microorganisms; són microorganismes modificats genèticament per degradar el producte xenobiòtic. Actualment existeixen molts productes xenobiòtics, i els organismes no presenten adaptació per tal que siguin degradats. En general, l´evolució bacteriana permet la biodegradació; no obstant, la velocitat d´abocament és molt superior a la velocitat d´adaptació i de reciclació.