Biotecnologia

 

-Bioneteja o bioremediació

-Biosensor

-White Biotech: biotecnologia industrial

-Red Biotech: biotecnologia sanitària

-Blue Biotech: biotecnologia marina