Estudi del Medi Ambient

 

-Conceptes d'Ecologia

-Eutrofització

-Contaminació atmosfèrica

-Gasolina sense plom

-Dioxines i furans

-L'ozonosfera

 

Links externs d'interès:

-Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient: Problemàtica ambiental i contaminants

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/default.aspx

-Normatives d'emissions al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/pol-med/