Química a la indústria

 

Productes químics d'importància industrial

-El nitrogen i compostos nitrogenats

-Els halogens i els compostos halogenats